mlebasshooii s miele.jpg ماشین لباسشویی سانترفیوژ طرح میله آلمان
oto bokhar saderati s.jpg اتوپرس بخار طرح صادراتی نظریان
dig bokhar ousa s.jpg دیگ بخار طرح کلمبیا
mkhoshkon albase s miele.jpg ماشین خشک کن البسه طرح میله آلمان
dig bokhar ausa s.jpg دیگ بخار طرح کلمبیا
abgir s miele.jpg ماشین آبگیر سانتریفیوژ طرح میله آلمان
oto bokhar pnomatik s.jpg اتوپرس بخار طرح پنوماتیک نظریان
mlsusa s.jpg ماشین لباسشویی سانترفیوژ طرح میلنور آلمان
oto bokhar hofman usa s.jpg اتوپرس بخار طرح هوفمن آمریکا
oto ghaltak mile s.jpg اتوغلطک طرح میله آلمان
patooshooii s miele.jpg ماشین پتوشویی دو محوره طرح میله آلمان
mkhoshkshooii s multi.jpg ماشین خشکشویی طرح مولتی آلمان